Legalizacija

Legalizacija

11. travnja 2019. Komentari isključeni za Legalizacija By admin

Kako bi što jednostavnije prošli kroz proces legalizacije za Vas obavljamo sve što je potrebno da bi ozakonili nezakonito izgrađenu građevinu. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade, izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu.

Moguće je legalizirati nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađene do 21. lipnja 2011. godine.

Povoljno izrađujemo Vama potrebnu dokumentaciju ovisno o veličini zgrade, a one su podijeljene u četiri kategorije:

  1. Zahtjevna zgrada – iznad 400 m² ukupne bruto površine. Potrebno je izraditi tri primjerka geodetske snimke, tri primjera arhitektonske snimke, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.
  2. Manje zahtjevna zgrada – ispod 400 m² ukupne bruto površine. Potrebno je izraditi tri primjerka geodetske snimke, tri primjera snimke izvedenog stanja.
  3. Jednostavna zgrada – ispod 100 m² ukupne bruto površine . Potrebno je izraditi tri primjerka geodetske snimke, iskaz površina i obračunske veličine zgrade, najmanje 4 fotografije koje prikazuju sva pročelja zgrade i iskaz podataka za obračun naknade na zadržavanje zgrade u prostoru
  4. Pomoćna zgrada – do 50m² tlocrtne površine pod uvjetom da je u funkciji osnovnog objekta koji je legalan ili se legalizira. Potrebna su Vam tri primjerka kopije katastarskog plana.

Arhitektonska snimka sadrži:

– ime, prezime adresu i OIB podnositelja zahtjeva, tvrtku/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta i njegov pečat

– opće podatke o lokaciji zgrade (ulica i kućni broj, broj katastarske čestice i ime katastarske općine)

– arhitektonski opis zgrade

– opis instalacija

– iskaz površina i obračunske veličine zgrade

– nacrte u primjerenom mjerilu

– foto dokumentaciju

– opis stupnja završenosti zgrade

– podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru

Snimka izvedenog stanja sadrži:

– ime, prezime adresu i OIB podnositelja zahtjeva, tvrtku/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta i njegov pečat

– opće podatke o lokaciji zgrade (ulica i kućni broj, broj katastarske čestice i ime katastarske općine)

– iskaz površina i obračunske veličine zgrade

– nacrte u primjerenom mjerilu

– foto dokumentaciju

– opis stupnja završenosti zgrade

– podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru

Zašto provesti postupak legalizacije?

Postupak legalizacije potrebno je provesti iz više razloga koji Vam omogućuju kvalitetnije korištenje Vašeg objekta. Legalizacijom dobivate mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, elektroenergetsku mrežu te drugu infrastrukturu. Također se dobiva mogućnost obavljanja gospodarskih djelatnosti kao što su npr. ugostiteljstvo i turizam. Legaliziran objekt omogućava provedbu procesa etažiranja, iznajmljivanja, podjele ili poklanjanja imovine. Sve ostale informacije o legalizaciji objekata možete pročitati na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225

Comments are closed
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial