Izvrsnost inženjerskih usluga tvrtke Expertplan d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK

Expertplan d.o.o., Zagreb

NAZIV PROJEKTA

Izvrsnost inženjerskih usluga tvrtke Expertplan d.o.o. poboljšanjem informacijske i komunikacijske opreme

KRATKI OPIS PROJEKTA

Ulaganjem u informacijsko komunikacijsku tehnologiju prijavitelj želi optimizirati poslovne procese, postaviti učinkovitu organizaciju tijeka rada, poboljšati komunikaciju s klijentima te poboljšati tržišni položaj poduzeća. Dizajn informatičkog projekta uključuje nabavu softverskog rješenja radi uspostave poboljšane komunikacije s klijentima i praćenja proizvodnog procesa i prodajnog ciklusa kao i formiranja nove usluge uz osiguranje informatičke infrastrukture.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Prijavitelj će implementacijom projekta „Izvrsnost inženjerskih usluga tvrtke Expertplan d.o.o. poboljšanjem informacijske i komunikacijske opreme“ unaprijediti postojeće poslovanje, proširiti spektar usluga koje nudi, postići kompresiju ciklusa rada, povećati svoje marketinške i prodajne mogućnosti, integrirati financije i računovodstvo s utroškom inženjer sati po projektu, povećati preglednost i protok podataka unutar poduzeća i prema klijentima, pojednostavniti upravljanje datotekama, povećati točnost i preciznost usluga mjerenja, postići racionalnu distribuciju resursa, dobiti bolji uvid u stanje društva i postići konkurentnu prednost na tržištu.

Prijavom projekta prijavitelj će riješiti skup problema koje je uočio u svojem poslovanju međutim zajednički nazivnik svim problemima je nedostatna ili neadekvatna integracija poslovnih procesa.

Prijavitelj će implementacijom projekta „Izvrsnost inženjerskih usluga tvrtke Expertplan d.o.o“ unaprijediti postojeće poslovanje, proširiti spektar usluga koje nudi, postići kompresiju ciklusa rada, povećati svoje marketinške i prodajne mogućnosti, integrirati financije i računovodstvo s utroškom inženjer sati po projektu, povećati preglednost i protok podataka unutar poduzeća i prema klijentima, pojednostavniti upravljanje datotekama, povećati točnost i preciznost usluga mjerenja, postići racionalnu distribuciju resursa, dobiti bolji uvid u stanje društva i postići konkurentnu prednost na tržištu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

305.915,75 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

154.836,86 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

26.8.2019. – 26.8.2020.

KONTAKT OSOBA

Mićo Diklić, mico@expertplan.hr

KORISNI LINKOVI

www.strukturnifondovi.hr

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Expertplan d.o.o., Zagreb.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial