Category Archive Stručni nadzor

Stručni nadzor

Stručni nadzor definiran je člancima 56-60 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), člancima 16, 18, 19, 23, 24 i 62. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13), te člancima 3, 5, 12, 18-23, 31, 33, 36, 53, 55, 56, 59-62 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje(NN 78/15, 118/18).

Cilj stručnog nadzora je osigurati izgradnju objekta koji odgovara projektu, a pritom poštovati zakone i druge pravne akte, te ispunjava tehničke norme i norme sigurnosti građevine.

Naš pristup nadzoru je pošten odnos između Naručitelja odnosno Investitora i nas. Uvijek štitimo interese Investitora i ne pristajemo na nelagodne i nemoralne dogovore koji nisu isključivo u interesu Investitora.

Pretakalište etilnog alkohola

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta te vršenje stručnog nadzora nad gradnjom pretakališta etilnog alkohola u Zoni gospodarske namjene Sveta Helena u Svetom Ivanu Zelini.

Za potrebe pretakališta projektiran je skladišni prostor s nadzemnim spremnicima, strojarnica, istakalište, uredski i sanitarni prostori, skladište prijenosnih spremnika, portirnica, te prometno rješenje s internim prometom.

Investitor: Etil promet d.o.o. Zagreb

Bruto površina cca 450 m²

Površina obuhvata uređenja čestice cca 2640 m²

Godina: 2015.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Rekonstrukcija ulice Peščenka u Donjoj Bistri

Izrada Glavnog projekta i nadzor rekonstrukcije nerazvrstane ceste -ulica Peščenka u Donjoj Bistri.

Projektom je predviđena rekonstrukcija kolnika te izgradnja oborinske kanalizacije i pješačkog pločnika. Rekonstrukcija kolnika obuhvaća i rekonstrukciju i proširenje postojećih mostova na kojima će se obostrano izvesti pješački nogostupi.

Investitor: Općina Bistra

Ukupna površina zahvata cca 12430 m²

Godina: 2015.

Višestambena zgrada u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Sesvetama, Zagrebačka 4 i 4a.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Zagrebačka 4 i 4a, Sesvete.

Broj stanova: 12

Bruto površina zgrade cca 1440 m².

Godina: 2017.

Višestambena zgrada u ulici Sajmište u Petrinji

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Petrinji, u ulici Sajmište 13-17.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade u ulici Sajmište 13-17, Petrinja.

Broj stanova: 42

Bruto površina zgrade cca 3250 m².

Godina: 2018.

Višestambena zgrada Trg Stjepana Radića – Ulica Augusta Šenoe u Petrinji

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Petrinji, Trg Stjepana Radića 8 i Ulica Augusta Šenoe 1 i 3.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Trg Stjepana Radića 8 i Ulica Augusta Šenoe 1 i 3, Petrinja.

Broj stanova: 50

Bruto površina zgrade cca 4300 m².

Godina: 2016.

Višestambena zgrada ul. Josipa Nemeca u Petrinji

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Petrinji, ulica Josipa Nemeca 20.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Josipa Nemeca 20, Petrinja.

Broj stanova: 42

Bruto površina zgrade cca 3250 m².

Godina: 2018.

Višestambena zgrada Brijunska ul. u Zagrebu

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Zagrebu, Brijunska ulica 5, 5a i 5b.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Brijunska ulica 5, 5a i 5b, Zagreb.

Broj stanova: 24

Bruto površina zgrade cca 2560 m².

Godina: 2018.

Višestambena zgrada Horvaćanska-Macanovićeva u Zagrebu

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Zagrebu, Horvaćanska cesta 140, 142, 144 i 146 i ulica Hrvoja Macanovića 59 i 61.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Horvaćanska cesta 140, 142, 144 i 146 i ulica Hrvoja Macanovića 59 i 61, Zagreb.

Broj stanova: 78

Bruto površina zgrade cca 6650 m².

Godina: 2018.

Višestambena zgrada ul. Grge Novaka u Petrinji

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Petrinji, Grge Novaka 3.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Grge Novaka 3, Petrinja.

Broj stanova: 42

Bruto površina zgrade cca 3250 m².

Godina: 2018.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial