Category Archive Reference

Betonara u Kaštel Sućurcu

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju betonare u sklopu postojećeg rudnika „Sveti Juraj“ u Kaštel Sućurcu.

Za potrebe investitora projektirana je betonara i prateći elementi: betonski manipulativni prostor, pristupna rampa za utovar agregata u koševe, niz metalnih koševa za prijem agregata, silosi za cement, 2 spremnika za vodu, reciklator, kontejner s upravljačkom jedinicom, skladište za aditive, zgrada laboratorija i spremišta, kontejner sa sanitarijama, garderobom i sobom za odmor radnika, kontejner s kompresorskom stanicom, taložnica, separator, sabirna jama, parkiralište za  4 osobna automobila.

Investitor: Cemex Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac

Bruto površina cca 150 m²

Površina obuhvata uređenja čestice cca 7900 m²

Godina: 2016.

Pretakalište etilnog alkohola

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta te vršenje stručnog nadzora nad gradnjom pretakališta etilnog alkohola u Zoni gospodarske namjene Sveta Helena u Svetom Ivanu Zelini.

Za potrebe pretakališta projektiran je skladišni prostor s nadzemnim spremnicima, strojarnica, istakalište, uredski i sanitarni prostori, skladište prijenosnih spremnika, portirnica, te prometno rješenje s internim prometom.

Investitor: Etil promet d.o.o. Zagreb

Bruto površina cca 450 m²

Površina obuhvata uređenja čestice cca 2640 m²

Godina: 2015.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Rekonstrukcija ulice Peščenka u Donjoj Bistri

Izrada Glavnog projekta i nadzor rekonstrukcije nerazvrstane ceste -ulica Peščenka u Donjoj Bistri.

Projektom je predviđena rekonstrukcija kolnika te izgradnja oborinske kanalizacije i pješačkog pločnika. Rekonstrukcija kolnika obuhvaća i rekonstrukciju i proširenje postojećih mostova na kojima će se obostrano izvesti pješački nogostupi.

Investitor: Općina Bistra

Ukupna površina zahvata cca 12430 m²

Godina: 2015.

Višestambena zgrada u ulici Sajmište u Petrinji

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Petrinji, u ulici Sajmište 13-17.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade u ulici Sajmište 13-17, Petrinja.

Broj stanova: 42

Bruto površina zgrade cca 3250 m².

Godina: 2018.

Višestambena zgrada Brijunska ul. u Zagrebu

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Zagrebu, Brijunska ulica 5, 5a i 5b.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Brijunska ulica 5, 5a i 5b, Zagreb.

Broj stanova: 24

Bruto površina zgrade cca 2560 m².

Godina: 2018.

Višestambena zgrada Horvaćanska-Macanovićeva u Zagrebu

Obavljanje stručnog nadzora nad radovima energetske obnove za višestambenu zgradu u Zagrebu, Horvaćanska cesta 140, 142, 144 i 146 i ulica Hrvoja Macanovića 59 i 61.

Investitor: Suvlasnici višestambene zgrade Horvaćanska cesta 140, 142, 144 i 146 i ulica Hrvoja Macanovića 59 i 61, Zagreb.

Broj stanova: 78

Bruto površina zgrade cca 6650 m².

Godina: 2018.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial