Betonara u Kaštel Sućurcu

Betonara u Kaštel Sućurcu

16. travnja 2019. Komentari isključeni za Betonara u Kaštel Sućurcu By admin

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju betonare u sklopu postojećeg rudnika „Sveti Juraj“ u Kaštel Sućurcu.

Za potrebe investitora projektirana je betonara i prateći elementi: betonski manipulativni prostor, pristupna rampa za utovar agregata u koševe, niz metalnih koševa za prijem agregata, silosi za cement, 2 spremnika za vodu, reciklator, kontejner s upravljačkom jedinicom, skladište za aditive, zgrada laboratorija i spremišta, kontejner sa sanitarijama, garderobom i sobom za odmor radnika, kontejner s kompresorskom stanicom, taložnica, separator, sabirna jama, parkiralište za  4 osobna automobila.

Investitor: Cemex Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac

Bruto površina cca 150 m²

Površina obuhvata uređenja čestice cca 7900 m²

Godina: 2016.

Comments are closed
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial