Category Archive Projektiranje

Projektiranje

Zajedno s vrhunskim suradnicima drugih struka isporučiti ćemo i optimizirati projektnu dokumentaciju prema Investitorovim željama.

Također ćemo predlagati poboljšanja i uštede kako bi sugerirali Investitoru o mogućnostima dodatne vrijednosti njegovom projektu.

Naš posao ne smatramo samo projektiranjem, već ćemo Investitora pratiti u svim fazama do ishođenja potrebnih dozvola. Preuzet ćemo odgovornost za izradu planova za donošenje strateških odluka sukladno zahtjevima investitora.

Aktivnosti koje će planirana sredstva obuhvaćati su: istraživanje, izrada projektne dokumentacije, nacrte, ishođenje dozvola te sve ostale potrebne radnje u svrhu kvalitete i rokova.

Betonara u Kaštel Sućurcu

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju betonare u sklopu postojećeg rudnika „Sveti Juraj“ u Kaštel Sućurcu.

Za potrebe investitora projektirana je betonara i prateći elementi: betonski manipulativni prostor, pristupna rampa za utovar agregata u koševe, niz metalnih koševa za prijem agregata, silosi za cement, 2 spremnika za vodu, reciklator, kontejner s upravljačkom jedinicom, skladište za aditive, zgrada laboratorija i spremišta, kontejner sa sanitarijama, garderobom i sobom za odmor radnika, kontejner s kompresorskom stanicom, taložnica, separator, sabirna jama, parkiralište za  4 osobna automobila.

Investitor: Cemex Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac

Bruto površina cca 150 m²

Površina obuhvata uređenja čestice cca 7900 m²

Godina: 2016.

Pretakalište etilnog alkohola

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta te vršenje stručnog nadzora nad gradnjom pretakališta etilnog alkohola u Zoni gospodarske namjene Sveta Helena u Svetom Ivanu Zelini.

Za potrebe pretakališta projektiran je skladišni prostor s nadzemnim spremnicima, strojarnica, istakalište, uredski i sanitarni prostori, skladište prijenosnih spremnika, portirnica, te prometno rješenje s internim prometom.

Investitor: Etil promet d.o.o. Zagreb

Bruto površina cca 450 m²

Površina obuhvata uređenja čestice cca 2640 m²

Godina: 2015.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Rekonstrukcija ulice Peščenka u Donjoj Bistri

Izrada Glavnog projekta i nadzor rekonstrukcije nerazvrstane ceste -ulica Peščenka u Donjoj Bistri.

Projektom je predviđena rekonstrukcija kolnika te izgradnja oborinske kanalizacije i pješačkog pločnika. Rekonstrukcija kolnika obuhvaća i rekonstrukciju i proširenje postojećih mostova na kojima će se obostrano izvesti pješački nogostupi.

Investitor: Općina Bistra

Ukupna površina zahvata cca 12430 m²

Godina: 2015.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial