Etažiranje

Etažiranje

11. travnja 2019. Komentari isključeni za Etažiranje By admin

Etažiranje je dioba nekretnine na posebne dijelove – samostalne uporabne cjeline ili etažne cjeline.

U suradnji s vanjskim suradnicima naš tim obavlja sve potrebno za postupak etažiranja:

1.    Pribava potrebne dokumentacije (izvadak iz katastra zemljišta, izvadak iz zemljišne knjige, građevinska dozvola, uporabna dozvola odnosno uvjerenje o starosti objekta za građevine sagrađene prije 15. veljače 1968. g. i dr.),

2.    Izrada plana posebnih dijelova zgrade,

3.    Ishođenje potvrde plana posebnih dijelova zgrade od strane nadležnog tijela,

4.    Sastavljanje međuvlasničkog ugovora,

5.    Uknjižba prava vlasništva posebnih dijelova nekretnine

Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa dvije i više etažnih jedinica, kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica.

Nakon etažiranja Vlasnik nad nekretninom (stanom, poslovnim prostorom, garažom itd.) koji nije upisan u zemljišne knjige, te nema adekvatni dokaz o vlasništvu bit će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže itd., a suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom).

Zašto provesti postupak etažiranja? Etažiranjem se postiže potpuno sređeno zemljišno-knjižno stanje nekretnine, zakonit promet nekretninom odnosno njenim posebnim dijelovima. Ono otvara mogućnost dobivanja kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezini posebni dio. Također se postupkom etažiranja postiže pravednu raspodjelu iznosa za pričuvu rekonstrukciju, dogradnju ili popravke zgrade te se time omogućava smanjenje životnih troškova stanara.

Comments are closed
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial